Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 11 2017

krolowaaajaszczur
0266 8e39
Reposted fromdailylife dailylife viarzzkropka rzzkropka

August 13 2017

krolowaaajaszczur

July 12 2017

krolowaaajaszczur

Postanowiłem zostać w łóżku do południa. Może do tego czasu szlag trafi połowę świata i życie będzie o połowę lżejsze.
— Charles Bukowski
krolowaaajaszczur
0390 f8af
krolowaaajaszczur
4038 7022 500
krolowaaajaszczur
Nie przesadzaj. Świat się nie kończy. To tylko turbulencje. Samolot jest bezpieczny. Ma dobrego pilota. Siedzisz na właściwym miejscu. Trafiłeś po prostu na powietrzny wir. Poczekaj. To minie.
— Regina Brett - Bóg nigdy nie mruga
Reposted frompapiertiger papiertiger viaolakocie olakocie
krolowaaajaszczur
7775 7fef
krolowaaajaszczur
Po prostu jest lato. Po prostu jest gorąco i wtedy w każdym otwiera się tunel potrzeb, wysyłanie serii żarliwych próśb, aby w twoim życiu stało się coś, co naprawdę zapamiętasz, i aby było rzeczywiste, dotykowe, z całą gamą zmysłów.
— Jakub Żulczyk

July 01 2017

krolowaaajaszczur
8155 9c08
krolowaaajaszczur
- Jak wam się układa?
- Trochę pod górę, ale to właściwa góra.
— Miłość 2.0
Reposted fromthinredline thinredline viarzzkropka rzzkropka
krolowaaajaszczur
Nawet nie wiesz jakie to piekące uczucie. Jak to jest, kiedy słuchasz mężczyzny i wydaje Ci się, że on wyciąga z twojej głowy pewne myśli jak z szuflady. Włącza muzykę i to jest właśnie to, co chciałaś usłyszeć. Wlewa do kieliszka wino i to jest właśnie to wino, na jakie miałaś ochotę. Idzie zmienić koszulę i wraca w koszuli, o jakiej marzyłaś, żeby miał na sobie… A jak z nim rozmawiasz, to prawie tak, jakbyś słuchała swojego najgłębszego, najbardziej przemyślanego i najlepszego głosu wewnętrznego. Taka niezwykła zgodność tego, co myślisz i czujesz z tym, co słyszysz.
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromnoirchocotte noirchocotte viarzzkropka rzzkropka
9164 1510 500
krolowaaajaszczur
6245 e07f
Reposted frompesy pesy viarzzkropka rzzkropka
krolowaaajaszczur
Potrzebowałam zmiany, potrzebowałam stać się kimś innym. Czułeś się tak kiedyś?
— 13 powodów- S01E09
Reposted frompastelowe pastelowe viarzzkropka rzzkropka
krolowaaajaszczur
Po prostu jest lato. Po prostu jest gorąco i wtedy w każdym otwiera się tunel potrzeb, wysyłanie serii żarliwych próśb, aby w twoim życiu stało się coś, co naprawdę zapamiętasz, i aby było rzeczywiste, dotykowe, z całą gamą zmysłów.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabehindblueeyes behindblueeyes

April 30 2017

krolowaaajaszczur
0708 24bf
Reposted fromsarazation sarazation viarzzkropka rzzkropka
krolowaaajaszczur
4326 302a 500
Reposted fromdelain delain viarzzkropka rzzkropka
krolowaaajaszczur
To zależy od punktu widzenia. Wszystko, mój drogi, jest chwiejne i umowne.
— Michaił Bułhakow – Mistrz i Małgorzata
Reposted fromnyaako nyaako viarzzkropka rzzkropka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl