Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 22 2018

krolowaaajaszczur

April 21 2018

krolowaaajaszczur
0113 29a1 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viarzzkropka rzzkropka

November 09 2017

krolowaaajaszczur
krolowaaajaszczur
W życiu spotykasz tylko jedną osobę z którą lecą iskry od samego początku. Wymowne spojrzenia, aluzje i gra gestów. Cała reszta to jak odpalanie prawie pustej zapalniczki.
— O boże, jakie prawdziwe. Rozmowy przy winie.
Reposted fromalmostlover almostlover viarzzkropka rzzkropka
krolowaaajaszczur
Przeklęta chwila, w której doszłam do przekonania, że niewiele jest spraw, na których by mi tak zależało, jak na nim
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viarzzkropka rzzkropka
krolowaaajaszczur
3519 6776
Reposted fromodnowa odnowa viabehindblueeyes behindblueeyes

September 11 2017

krolowaaajaszczur
0266 8e39
Reposted fromdailylife dailylife viarzzkropka rzzkropka

August 13 2017

krolowaaajaszczur

April 22 2018

krolowaaajaszczur

April 21 2018

krolowaaajaszczur
0113 29a1 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viarzzkropka rzzkropka

November 09 2017

krolowaaajaszczur
krolowaaajaszczur
W życiu spotykasz tylko jedną osobę z którą lecą iskry od samego początku. Wymowne spojrzenia, aluzje i gra gestów. Cała reszta to jak odpalanie prawie pustej zapalniczki.
— O boże, jakie prawdziwe. Rozmowy przy winie.
Reposted fromalmostlover almostlover viarzzkropka rzzkropka
krolowaaajaszczur
Przeklęta chwila, w której doszłam do przekonania, że niewiele jest spraw, na których by mi tak zależało, jak na nim
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viarzzkropka rzzkropka
krolowaaajaszczur
3519 6776
Reposted fromodnowa odnowa viabehindblueeyes behindblueeyes

September 11 2017

krolowaaajaszczur
0266 8e39
Reposted fromdailylife dailylife viarzzkropka rzzkropka

April 21 2018

krolowaaajaszczur
0113 29a1 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viarzzkropka rzzkropka

November 09 2017

krolowaaajaszczur
krolowaaajaszczur
W życiu spotykasz tylko jedną osobę z którą lecą iskry od samego początku. Wymowne spojrzenia, aluzje i gra gestów. Cała reszta to jak odpalanie prawie pustej zapalniczki.
— O boże, jakie prawdziwe. Rozmowy przy winie.
Reposted fromalmostlover almostlover viarzzkropka rzzkropka
krolowaaajaszczur
Przeklęta chwila, w której doszłam do przekonania, że niewiele jest spraw, na których by mi tak zależało, jak na nim
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viarzzkropka rzzkropka
krolowaaajaszczur
3519 6776
Reposted fromodnowa odnowa viabehindblueeyes behindblueeyes
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl