Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 01 2017

krolowaaajaszczur
6245 e07f
Reposted frompesy pesy viarzzkropka rzzkropka
krolowaaajaszczur
Potrzebowałam zmiany, potrzebowałam stać się kimś innym. Czułeś się tak kiedyś?
— 13 powodów- S01E09
Reposted frompastelowe pastelowe viarzzkropka rzzkropka
krolowaaajaszczur
Po prostu jest lato. Po prostu jest gorąco i wtedy w każdym otwiera się tunel potrzeb, wysyłanie serii żarliwych próśb, aby w twoim życiu stało się coś, co naprawdę zapamiętasz, i aby było rzeczywiste, dotykowe, z całą gamą zmysłów.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabehindblueeyes behindblueeyes

April 30 2017

krolowaaajaszczur
0708 24bf
Reposted fromsarazation sarazation viarzzkropka rzzkropka
krolowaaajaszczur
4326 302a 500
Reposted fromdelain delain viarzzkropka rzzkropka
krolowaaajaszczur
To zależy od punktu widzenia. Wszystko, mój drogi, jest chwiejne i umowne.
— Michaił Bułhakow – Mistrz i Małgorzata
Reposted fromnyaako nyaako viarzzkropka rzzkropka

April 15 2017

krolowaaajaszczur
4287 78f5
Reposted fromkerosine kerosine viarzzkropka rzzkropka
krolowaaajaszczur
krolowaaajaszczur
Reposted fromshakeme shakeme viarzzkropka rzzkropka
9294 e51f
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viarzzkropka rzzkropka
krolowaaajaszczur
0147 ccb5
Reposted fromkrzysk krzysk viarzzkropka rzzkropka
krolowaaajaszczur
6225 19d1
Reposted fromkrzysk krzysk viarzzkropka rzzkropka
krolowaaajaszczur
9963 8c57
touchme
krolowaaajaszczur

 Miałem szaloną ochotę na Twoje towarzystwo

bez względu na wszelkie erotyczne objawy
     

— 13/14 V 1923- Stanisław Ignacy Witkiewicz "Listy do żony"
http://nirvitii.soup.io/
Reposted fromnirvitii nirvitii viarzzkropka rzzkropka
krolowaaajaszczur
9949 fea7
Reposted fromkrzysk krzysk viarzzkropka rzzkropka
krolowaaajaszczur
5092 7ac3
Reposted fromoll oll viarzzkropka rzzkropka
krolowaaajaszczur
Nie byłam sobą przez kilka miesięcy, ale nikt nawet tego nie zauważył.
— wieczornie
Reposted fromweightless weightless viarzzkropka rzzkropka

February 18 2017

krolowaaajaszczur

Kiedyś,ktoś spojrzy na Ciebie,jakbyś była najlepszą rzeczą na świecie,

— wieczornie
Reposted fromweightless weightless viarzzkropka rzzkropka
krolowaaajaszczur
0184 4961
Reposted fromkwiatkozerca kwiatkozerca viarzzkropka rzzkropka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl